Kesätervehdys

Olemme saaneet Kun­to­vireen iloiseen jouk­koomme tou­ko­kuussa uuden urhei­lu­hie­rojan Jenni Hen­riks­sonin. Jenni työs­ken­telee Turengin toi­mi­pis­teessä. Ajan­varaus net­tia­jan­va­rauksen kautta: www​.net​tiajat​.fi/​1​253.

Lisäksi meillä aloitti keväällä fysio­te­ra­peutti Meri Laakso Tiia Lep­päsen jää­dessä äitiys­lo­malle. Merin tavoittaa puhe­li­mitse nume­rosta: 050 547 7652 ja säh­kö­pos­titse meri@​kuntovire.​fi

Olemme auki koko kesän ajan. Voit varata ajan meille joko net­tia­jan­va­rauksen kautta tai otta­malla puhe­li­mitse suoraan yhteyttä p. 0400 859 521. 

Aurin­koisia kesä­päiviä kaikille!

Ter­veisin Kun­to­vireen porukka

Muita uutisia