Leikkauksen jälkeinen fysioterapia

Fysioterapia leikkauksen jälkeen edistää toipumista

Tär­keänä osana leik­kauksen onnis­tu­mista on oikea-aikainen kun­toutus leik­kauksen jälkeen. Ajoissa aloi­tettu ja yksi­löl­li­sesti suun­ni­teltu edistää toi­pu­mista ja lie­vittää kipua. Fysio­te­ra­peutti ohjeistaa myös kotona teh­tävät har­joitteet toi­pu­misen tueksi.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa leik­kauksen jäl­keiseen fysio­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521

Marja Mäkelä

Fysio­te­ra­peutti
040 050 0897