Urheiluhieroja

Jenni Henriksson

Hei, olen urhei­lu­hieroja Jenni Hen­riksson, olen val­mis­tunut hie­ro­jaksi Pir­kanmaan Urhei­lu­hie­ro­ja­kou­lusta vuonna 2012. Hie­rojana olen toi­minut noin 4 vuotta, joten koke­musta ja pitoa käsistä löytyy. Olen työs­ken­nellyt Suomen fysio­val­men­ta­jilla, tehnyt eri­laisia tyhy­päiviä ja toi­minut eri­lai­sissa työ­pai­koissa työpaikkahierojana. 

Nyt sain lois­tavan tilai­suuden tulla Kun­to­vireen tiloihin har­joit­tamaan ammat­tiani, kun ihana naa­purini vinkkasi minulle avoinna ole­vasta paikasta.

Hei ei muu­takun oikein paljon ter­ve­tuloa vastaanotolleni! 🙂