Tukipohjalliset ja tukisukat

Lääkinnälliset tukisukat yksilöllisesti jalkojesi mittojen mukaan

Teemme lää­kin­näl­lisiä tuki­sukkia yksi­löl­li­sesti asiakkaan mit­tojen mukaan. Tuki­sukkien tar­koi­tuksena on vähentää ja ehkäistä ala­raa­jojen tur­vo­tusta ja väsy­mistä sekä hoitaa las­ki­mo­vaivoja. Omien mit­ta­suh­teiden mukaan tehdyt tuki­sukat ovat tärkeä apu etenkin leik­kauso­pe­raa­tioiden jälkeen, dia­be­testa sai­ras­ta­ville, sydän- ja veren­kier­to­sai­rauk­sista kär­si­ville, ras­kaana ole­ville tai ylipainoisille. 

Varaathan ajan tuki­sukkien mit­taukseen hyvissä ajoin esi­mer­kiksi ennen leikkausta.

Yksilölliset pohjalliset muotoillaan jalka-analyysin pohjalta

Ala­raaja-ana­lyysin perus­teella fysio­te­ra­peutti voi muo­toilla asiak­kaalle hänen tar­pei­siinsa tehdyt tuki­poh­jal­liset. Poh­jal­liset kor­jaavat ja paran­tavat lihasten toimintakykyä.

Meillä poh­jal­liset val­mis­tetaan Foot­ba­lance Medical -aihioista. Foot­ba­lance on yksi­löl­linen poh­jal­linen, joka muo­toillaan jalka-ana­lyysin perus­teella niin, että se tukee täy­del­li­sesti juuri sinun jalkasi kaaria.

Footbalance -pohjalliset antavat juuri sellaista tukea, jota jalkasi tarvitsevat. 

Foot­ba­lance-poh­jal­liset pitävät jalkasi neut­raa­lissa asen­nossa ehkäisten mm. lii­al­lisen sisä- tai ulko­kierron aiheut­tamia hait­ta­vai­ku­tuksia ja parantaen jalan yleistä toi­mi­vuutta. Sään­nöl­li­sesti käy­tettynä yksi­löl­liset poh­jal­liset kor­jaavat koko kehosi lin­jausta ja ryhtiä ja sitä kautta vähen­tävät rasi­tus­vam­mojen syntyä.

Foot­ba­lance-poh­jal­liset antavat juuri sel­laista tukea, jota jalkasi tar­vit­sevat, ja ne muok­kaavat jal­ki­neesi juuri sinulle sopi­viksi ja jalalle muka­viksi. Lue lisää Foot­ba­lance Medical –pohjalli­sista.

Tukisukka-asioissa voit olla puhelimitse yhteydessä suoraan fysioterapeutti Johanna Arisaloon tai fysioterapeutti Tiia Leppäseen. Tukipohjallisasioissa voit olla puhelimitse suoraan yhteydessä fysioterapeutti Marja Mäkelään.

Tukisukka-asioissa ota yhteyttä:

Johanna Arisalo

Fysio­te­ra­peutti (AMK)
050 4060 444

Tiia Leppänen

Fysio­te­ra­peutti (AMK)
050 547 7652

Tukipohjallisasioissa ota yhteyttä:

Marja Mäkelä

Fysio­te­ra­peutti (AMK)
040 050 0897