Tukisukat

Lääkinnälliset tukisukat yksilöllisesti jalkojesi mittojen mukaan

Teemme lää­kin­näl­lisiä tuki­sukkia yksi­löl­li­sesti asiakkaan mit­tojen mukaan. Tuki­sukkien tar­koi­tuksena on vähentää ja ehkäistä ala­raa­jojen tur­vo­tusta ja väsy­mistä sekä hoitaa las­ki­mo­vaivoja. Omien mit­ta­suh­teiden mukaan tehdyt tuki­sukat ovat tärkeä apu etenkin leik­kauso­pe­raa­tioiden jälkeen, dia­be­testa sai­ras­ta­ville, sydän- ja veren­kier­to­sai­rauk­sista kär­si­ville, ras­kaana ole­ville tai ylipainoisille. 

Varaathan ajan tuki­sukkien mit­taukseen hyvissä ajoin esi­mer­kiksi ennen leikkausta.

Tukisukka-asioissa voit olla puhelimitse suoraan yhteydessä fysioterapeutti Tiia Leppäseen

Tiia Leppänen

Fysio­te­ra­peutti
050 547 7652