Akupunktio

Akupunktion avulla tavoitellaan elimistön homeostaasia

Aku­punktio on hoi­to­me­ne­telmä, jossa ohuita neuloja pis­tellään ns. aku­punk­tio­pis­teisiin. Aku­punktio on alun perin vanha kii­na­lainen hoi­to­me­ne­telmä, jonka tavoit­teena on saa­vuttaa eli­mistön tasapaino.

Aku­punk­tio­hoitoa käy­tetään esi­mer­kiksi eri­laisten kipujen hoitoon. Aku­punk­tiosta on apua niin tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön kipu­ti­loihin kuin myös migreenin ja ääreis­her­mos­to­pe­räi­senkin kivun hoi­dossa. Aku­punk­tio­hoidon hyö­dystä kivun, fibro­my­algian ja jäyk­kyyden hoitoon on tut­ki­mus­tiedon valossa näyttöä.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aku­punk­tioon, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521