Kuntovire

Kokonaisvaltaista kuntoutusta yhdessä asiakkaan kanssa

Yksilölliset ja ammattitaitoiset terapiapalvelut Turengissa ja Riihimäellä

Kun­tovire Oy on kun­tou­tuksen ammat­ti­lainen, joka toimii Kanta-Hämeen alu­eella. Toi­mi­pis­teemme sijait­sevat Turen­gissa ja Rii­hi­mäellä. Tar­joamme vaa­tivan kun­tou­tuksen fysio­te­rapiaa ja toi­min­ta­te­rapiaa kai­ke­ni­käi­sille ja kaiken kun­toi­sille asiak­kaille. Panos­tamme asia­kas­läh­töiseen ja ammat­ti­tai­toiseen fysio­te­ra­piaan ja toi­min­ta­te­ra­piaan. Asia­kas­kun­tamme koostuu kai­ke­ni­käi­sistä, pai­nottuen neu­ro­lo­giseen kun­tou­tukseen aikui­sille ja lap­sille. Pal­ve­lui­himme kuuluu myös tuki- ja lii­kun­tae­li­non­gelmien fysio­te­rapia ja vete­raa­ni­kun­toutus.

Terapia toteu­tetaan asiakkaan omassa arjessa, vas­taa­no­tolla tai etä­te­ra­piana.

Ajankohtaista

Ajankohtainen otsikko

Agni nones dolutes enecesse debis magnis amenet, qui ullo et harup­tiiset harcia doluptati nitibus et ut ate reperchil mil molo­re­perestque et reic te nis magnata

Tutustu tarjoamiimme palveluihin

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lasten ja nuorten kuntoutus

Fysioterapia

Toimintaterapia

Allasterapia

Akupunktio

Cryonic-huippukylmä

Osteopatia

Tukipohjalliset ja tukisukat

Urheiluhieronta

Ota yhteyttä

Tutustu tarjoamiimme palveluihin

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lasten ja nuorten kuntoutus

Fysioterapia

Toimintaterapia

Allasterapia

Akupunktio

Cryonic-huippukylmä

Osteopatia

Tukipohjalliset ja tukisukat

Urheiluhieronta

Ota yhteyttä

Kun­tovire Oy on laa­tuser­ti­fioitu Auron kumppani.

laatusertifioitu-auron-partneri