Kuntovire

Kokonaisvaltaista kuntoutusta yhdessä asiakkaan kanssa


Olemme KELAn vaativan kuntoutuksen palveluntuottaja 

Yksilölliset ja ammattitaitoiset terapiapalvelut Turengissa ja Riihimäellä

Kun­tovire Oy on kun­tou­tuksen ammat­ti­lainen, joka toimii Kanta-Hämeen alu­eella. Toi­mi­pis­teemme sijait­sevat Turen­gissa ja Rii­hi­mäellä. Tar­joamme vaa­tivan kun­tou­tuksen fysio­te­rapiaa ja toi­min­ta­te­rapiaa kai­ke­ni­käi­sille ja kaiken kun­toi­sille asiak­kaille. Panos­tamme asia­kas­läh­töiseen ja ammat­ti­tai­toiseen fysio­te­ra­piaan ja toi­min­ta­te­ra­piaan. Asia­kas­kun­tamme koostuu kai­ke­ni­käi­sistä, pai­nottuen neu­ro­lo­giseen kun­tou­tukseen aikui­sille ja lap­sille. Pal­ve­lui­himme kuuluu myös tuki- ja lii­kun­tae­li­non­gelmien fysio­te­rapia ja veteraanikuntoutus.

Terapia toteu­tetaan asiakkaan omassa arjessa, vas­taa­no­tolla tai etäterapiana.

Ajankohtaista

Kesätervehdys 

Olemme saaneet Kun­to­vireen iloiseen jouk­koomme tou­ko­kuussa uuden urhei­lu­hie­rojan Jenni Hen­riks­sonin. Jenni työs­ken­telee Turengin toi­mi­pis­teessä. Ajan­varaus net­tia­jan­va­rauksen kautta: www​.net​tiajat​.fi/​1​253. Lisäksi meillä aloitti keväällä fysio­te­ra­peutti Meri Laakso

Yleiset asiointiohjeet liittyen koronavirukseen 

Yleiset asioin­tiohjeet asiak­kail­lemme liittyen koro­na­vi­rukseen: Tulethan vas­taa­no­tolle ja tera­pia­käyn­neille vain ter­veenä. Toi­vomme, että oireet­tomana vas­taa­no­tolle tul­les­sa­sikin huo­lehdit hyvin käsi­hy­gie­niasta. Huo­leh­dithan myös lapsesi käsi­hy­gie­niasta. Vas­taa­no­toil­lamme on

Tutustu tarjoamiimme palveluihin

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lasten ja nuorten kuntoutus

Fysioterapia

Toimintaterapia

Allasterapia

Akupunktio

Cryonic-huippukylmä

Tukipohjalliset ja tukisukat

Urheiluhieronta

Ota yhteyttä

Tutustu tarjoamiimme palveluihin

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lasten ja nuorten kuntoutus

Fysioterapia

Toimintaterapia

Allasterapia

Akupunktio

Cryonic-huippukylmä

Osteopatia

Tukipohjalliset ja tukisukat

Urheiluhieronta

Ota yhteyttä