Hinnasto:

Fysio­te­rapia 45 min 54 €

Fysio­te­rapia 60 min 64 €

Aku­punktio 54 €

Hie­ronta 30 min, akuut­ti­hoito 40€

Hie­ronta 45 min 50 €

Hie­ronta 60 min 55 €

Osteo­patia oppi­las­työnä 55 €

Teemme myös koti­käyntejä, koti­käyn­tilisä 50%

Peruutukset

Huo­mioithan, että esteen sat­tuessa hoidon peruutus tulee tehdä vii­meistään edel­lisenä päivänä. Muussa tapauk­sessa jou­dumme veloit­tamaan hoidon hinnan.

Voit perua aikasi soit­ta­malla omalle tera­peu­tillesi tai numeroon 0400 859 521, lähet­tä­mällä teks­ti­viestin numeroon 0400 859 521 tai säh­kö­pos­titse osoit­teella kuntovire@​kuntovire.​fi