Painokevennetyn kävelyn on kuntoutusmuotona todettu parantavan kävelykykyä mm. aivohalvauspotilailla. Yrityksessämme on käytössä Lite Gait painokevennetyn harjoittelun laitteisto, jolla voidaan turvallisesti ja tehokkaasti harjoitella kävelyä eri asiakasryhmien kanssa. Painokevennetyn kävelyn laitteistolla kevennetään asiakkaan painoa kävellessä tukivaljaiden avulla, lukittavilla pyörillä varustettua laitetta voidaan liikuttaa paikasta toiseen ja harjoittelu voidaan toteuttaa joko juoksumatolla tai kulkemalla lattiapintaa pitkin. Painokevennetyn kävelyn harjoittelussa etuna on mm. fysioterapeutin käsien vapautuminen ohjaamaan liikeratoja riskeeraamatta asiakasturvallisuutta. Harjoittelu toteutetaan aina yksilöllisesti fysioterapeutin ohjauksessa. Tavoitteena on mm. kävelyn tekniikan, nopeuden ja kestävyyden paraneminen, sekä tasapainon kehittyminen ja kuntoutumisen nopeutuminen. Lisäksi tavoitteena on liikkumattomuudesta johtuvien seurannaisvaikutusten ennaltaehkäisy, sekä ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy.