Fysioterapian menetelmät kohdistuvat asiakkaan liikkeen, liikkumisen ja koko toimintakyvyn parantumiseen ja ylläpysymiseen. Terapiassa pyritään vaikuttamaan toimintakykyä rajoittaviin syihin ja korostamaan asiakkaan vahvuuksia. Lisäksi fysioterapeutit osallistuvat asiakkaan perheen ja lähiympäristön ohjaukseen asiakkaan arjessa ja harrastuksissa, sekä opastavat apuvälineiden hankinnassa ja käytössä.

Terapia voidaan toetuttaa vastaanotolla, kotona, koulussa, päivähoitopaikoissa, altaalla.

Erikoisosaaminen

  • Neurologinen fysioterapia
  • Lasten ja nuorten fysioterapia
  • Allasterapia
  • Akupunktio
  • Faskiamanipulaatio
  • Purentaelinten fysioterapia
  • Leikkauksen jälkeinen fysioterapia
  • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus