Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Toimintaterapian asiakas voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai seniori.

Asiakkaan toimintakykyä ja kehitystä pyritään toimintaterapiassa edistämään ja ylläpitämään monin tavoin. Häntä opastetaan löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään. Toimintaterapia sisältää arvioinnin, tavoitteet, asiakkaan toiveiden, elämäntilanteen ja voimavarojen huomioimisen.

Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan esimerkiksi testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla sekä eri toimintamuotojen avulla.

Toimintamuodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja niitä sovelletaan mahdollisimman mielekkään kuntoutuksen aikaansaamiseksi. Toimintaterapeutti voi tutustuttaa asiakkaan myös erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa asuntoon laadittavia muutostöitä, jotta saavutettaisiin turvallinen, itsenäistä toimintaa ja elämänlaatua tukeva elinympäristö.

Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Lapsille leikit, lorut, pelit ja ryhmässä toimiminen ovat arjen tärkeitä taitoja joita kömpelyys, ylivilkkaus, perussairaudet tai kehityshäiriö voivat haitata. Kouluvalmiuksien arviointi ja niiden kehittäminen on myös toimintaterapeuttien osaamista. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla, päivähoitopaikassa, koulussa tai kotona.