Vesi elementtinä on terapeuttinen ja sen ominaisuudet antavat mahdollisuuden toteuttaa terapiaa monipuolisesti. Vesi vapauttaa kuntoutujan liikkumaan ja lisää hänen mahdollisuuksia nauttia liikkeistään. Monipuoliset liikekokemukset vedessä ja veden ominaisuudet lisäävät kehon hahmottamista ja hallintaa.

Allasterapia on yksi fysioterapian ja liiketerapian erityismuoto. Sitä voidaan hyödyntää osana neurologista fysioterapiaa tai leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Allasterapia sopii myös tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja erilaisista vammoista toipuville henkilöille.

Altaassa harjoittelulla on lukuisia etuja. Veden vastus antaa liikkeisiin tehoa, ja toisaalta sen kannattelevan vaikutuksen ansiosta voidaan tehdä liikkeitä, jotka muutoin ovat kuntoutujalle vaikeita tai jopa mahdottomia. Samalla veden hydrostaattinen paine vähentää turvotusta ja helpottaa kipua. Näin kuntoutuja saa positiivisen, kivuttoman liikkumiskokemuksen, josta saatava onnistumisen tunne vaikuttaa positiivisesti myös muuhun arkielämään.

Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan kuntoutujan henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Terapia järjestetään lämpimässä terapia-altaassa, ja terapeutti on mukana altaassa ohjaamassa kuntoutujaa.

Vedessä voidaan tehdä hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia harjoituksia, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia sekä lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta lisääviä harjoitteita. Harjoituksen tehostamiseksi tai avustamiseksi voidaan käyttää erilaisia välineitä, kuten vesijuoksuvöitä, uimapötkylöitä, painoja ja hanskoja.

Toteutamme allasterapiaa asiakkaan tarpeiden mukaan Aulangon Kylpylässä, Hämeenlinnassa sekä Tervakosken ja Riihimäen uimahalleissa. Tarvittaessa asiakkaan toiveiden mukaan myös Hyvinkään uimalassa.